TERMOLAB, spol. s r.o.

Vítáme Vás na stránkách firmy
TERMOLAB, spol. s r.o.
autorizované společnosti pro měření v oboru teplot
v rozsahu od -80 do +1200°C

Obecná nabídka měření:

Měření provádíme v různých oborech průmyslu a služeb.

 

Měříme podle norem CQI 9, AMS 2750 F, ASTM, DIN17052-1 a dalších.

Měření provádíme rovněž podle našich metodik, nebo podle technických norem a předpisů zadaných uživatelem konkrétního zařízení.

Výsledkem je vydání „Dokladu o úředním měření č. xxx “, který je, jak výše uvedeno, veřejnou listinou se všemi důsledky.

 

Typické úlohy jsou například:

Zdravotnictví
 • kontrola chlazených prostorů pro manipulaci a skladování léků,
 • přepravu léků dle předpisů SÚKL DIS-15, LEK-9, Vyhl. 229/2008 Sb. a dalších obdobných
 • kontrola zařízení pro zmrazování krevní plasmy,
 • kontrola mrazicích boxů pro uchovávání tkání pro transplantace
 • kontrola teplot termostatovaných komor pro pěstování tkáňových a mikrobiologických kultur
 • kalibrace všech druhů pracovních teploměrů, čidel a dataloggerů
 • jsme vybaveni přenosnými sběrači (datalogery) teploty pro rozsah měření od -40oC do +120oC, tedy ve všech případech a v celém rozsahu teplot transportu různých materiálů
Letecký průmysl
 • měření a zatřídění podle normy AMS 2750F.
 • kontrolní měření teplotních polí v pecích pro tepelné zpracování kovů, pravidelné kontroly zařízení na tepelné zpracování
 • měření zkušebních komor, sušáren, mrazicích zařízení
 • měření a zatřídění pecí pro tepelné zpracování kovů dle požadavků klienta
 • kalibrace všech druhů teploměrů, teplotních snímačů, čidel, dataloggerů a regulátorů
Automobilový průmysl
 • kontrola různých pecí pro tepelné zpracování kovů nebo plastů,
 • kontrola sušáren, laboratorních zařízení.
 • Používaná metodika vychází z norem CQI 9, DIN 17052-1, ČSN EN ISO 17 663, DKD-R-5-7, ASTM, metodiky BOSCH a dalších
 • Pravidelná kalibrace všech druhů teploměrů, teplotních snímačů, čidel, dataloggerů a regulátorů.
Sklářský průmysl
 • měření teplotního pole kalících a chladících sklářských pecí podle ČSN EN 14179-1
 • kalibrace všech druhů teploměrů, teplotních snímačů, čidel, dataloggerů a regulátorů
Hutnictví
 • kontrolní měření teplotních polí v pecích na odlitky podle DIN 17052-1 a jiných podle požadavků
 • kalibrace všech druhů teploměrů, teplotních snímačů, čidel, dataloggerů a regulátorů
Strojírenství
 • kontrola výrobních zařízení,
 • kontrola pecí pro tepelné zpracování kovů nebo plastů,
 • kontrola sušáren,
 • kontrola laboratorních zařízení
 • používaná metodika – normy DIN 17052-1, ČSN EN ISO 17 663, DKD-R-5-7 a dalších
 • kalibrace všech druhů teploměrů, teplotních snímačů, čidel, dataloggerů a regulátorů
Hygiena a pracovní prostředí
 • kontrola mikroklimatu pracovního prostředí podle předpisu Věstníku MZd 11/2004
 • jsme vybaveni potřebnou měřicí technikou (měřicí stanoviště pro současné měření kulovými teploměry ve 4 výškách)
Stavebnictví
 • kontrola výrobních tepelných zařízení, zejména obaloven asfaltových směsí
 • kalibrace regulátorů a vpichovacích teploměrů a dalších teplotních snímačů a teploměrů
Gumárenský průmysl
 • kontrola teploty vulkanizačních lisů
Potravinářský průmysl
 • měření chlazených a mrazicích prostor ve skladech
 • měření chlazených a mrazících prostor v transportních prostředcích,
 • měření teploty kritických bodů HACCP, měření pro kontrolu dodržování předpisu EU 37-2005
 • kontrolu pecí a dalších pekárenských zařízení, jako např. teplých a studených kynáren těsta
 • měříme dle metodik a požadavků vašich či vašich odběratelů
Kalibrace
 • kalibrujeme všechny druhy provozních teploměrů, např. odporové, kapalinové, termočlánkové
 • za nízké ceny
 • v krátkých termínech, obvykle do 24 nebo 48 hodin.
Naše schválené metodiky TPTL
TPTL 1-3 kontrola teplotních procesů stavebnictví
TPTL 4 – termostaty, sušárny, chladící boxy (laboratorní zařízení)
TPTL 5 pece laboratorní, provozní (technologické)
TPTL 6 kalící pece sklářské
TPTL 7 – 8 mražený sklad, mražák
TPTL 9 – penetrační linka
TPTL 10 – měření peplot autoklávu
TPTL 11 – SAT/TUS, pece ALU SAT
TPTL 12 – teplota prostředí
TPTL 13 – teplota galvanických lázní
TPTL 14 – Teplotní pole sušáren a komorových pecí
TPTL 15 – varná vana
TPTL 16 – pec s lisem
TPTL 18 – Kontrola SAT odvodíkovacích pecí
TPTL 19 – měření mikroklimatu

Vyhl. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Vyhláška MZe 366/2005 Sb. o požadavcích na některé zmaražené potraviny
SÚKL DIS-15,
předpisy LEK-9, a násl.
norma AMS 2750E,
ČSN DIN 17052
DIN 17052-1,
ČSN EN ISO 17 663,
DKD-R-5-7,
metodiky BOSCH
ČSN EN 14179
a další.

Národní metrologický systém - zúčastněné subjekty

Ceník

Firma TERMOLAB, spol. s r.o., je plátcem DPH. Akceptujeme objednávky zaslané elektronickou poštou.
Ceny úředního měření teplot jsou smluvní, podle složitosti, rozsahu a podmínek zakázky, pro informaci jsou uvedeny některé typické ceny kalibračních prací:

Skleněný teploměr Od 350 Kč/ks
iButton
1 bod Do 3 ks 500 Kč/ks Nad 3 ks 350 Kč/ks
3 body 1200 Kč/ks 1000 Kč/ks
RTD, tč nad +20 oC
1 bod: Do 3 ks 300 Kč/ks Nad 3 ks 200 Kč/ks
RTD, tč pod +20 oC
1 bod Do 3 ks 350 Kč/ks Nad 3 ks 250 Kč/ks
Simulace čidla

1 bod

250 Kč/ks
Elektronický teploměr s kabelovým čidlem 250 Kč/ks
Infrateploměr od +50 oC do +200 oC 350 Kč/ks

Doklady k nahlédnutí nebo ke stažení

Pro otevření klikněte na ikonu souboru, pro stažení klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte uložení, nebo přímo uložte otevřený dokument. Nenašli co jste potřebovali?
Můžete nám napsat zde.

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo návrhů týkajících se Vašich požadavků na naše zboží nebo služby nás kontaktujte. Můžete využít výše uvedených kontaktů. Rádi Vám veškeré dotazy zodpovíme, ať již e-mailem či telefonicky, nebo Vás osobně navštívíme.
Děkujeme.

6 + 2 =

KONTAKT

Mgr. Jan Levíček

telefon: +420 602 513 596

e-mail: levicek@termolab.cz

SÍDLO FIRMY

Fakturační adresa

TERMOLAB, spol. s r.o.
Kraví hora 8
602 00 Brno

email: info@termolab.cz

Bankovní spojení: 9948475001/5500 Raiffeisenbank

ADRESA PROVOZOVNY

Pro zasílání objednávek a dodávek

TERMOLAB, spol. s r.o.

Kraví hora 8
602 00 Brno

Sídlo

Současné sídlo firmy – fakturační adresa:
TERMOLAB, spol. s r.o.
Kraví hora 8
602 00 Brno

Designed by BERTO! | Copyright © 2017 www.termolab.cz